Mikkel Bremer
Skov- og Landskabsingeniør

Hvad kan vi bruge arealtabellen til

Denne artikle indgår i en artikelserie omkring brugen af data fra bevoksninglisten. I denne artikel gennemgår jeg arealtabellen, ser på hvad vi kan bruge den til og om der evt. er andre måder vi kan at fremstille data på. Hvad kan man læse ud fra en arealtabel? Nedenfor har jeg opstillet en...[læs mere]

Brug af skyggekort i skovbruget

Med frigivelsen af DHM(Danmarks højdemodel) har vi fået endnu et datasæt, vi kan tegne kort efter. DHM's terrænmodel giver os er et kig ind under trækronerne, som vi ikke har haft med DDO ortofotos. Geodatastyrelsen(GST) har en WMS-tjeneste med et skyggekort med relativ høj detaljegrad....[læs mere]